Η Βρετανική Οικονομία και η Ευρωζώνη – Τάσεις, πιέσεις και προοπτικές ένταξης (The British Economy and the Eurozone - Tendencies, Pressures and Entry Prospects)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)117-135
Number of pages19
JournalΕξωτερικά Θέματα (External Affairs)
Issue number17
Publication statusPublished - 2005

Cite this