Discovery of broad-spectrum fungicides that block septin-dependent infection processes of pathogenic fungi

Min He, Jia Su, Youpin Xu, Jinhua Chen, Mawsheng Chern, Mingliang Lei, Tuo Qi, Zongkuan Wang, Lauren S. Ryder, Bozeng Tang, Míriam Osés-Ruiz, Keke Zhu, Yuyan Cao, Xia Yan, Iris Eisermann, Yuan Luo, Weitao Li, Jing Wang, Junjie Yin, Sin Man LamGuoxiong Peng, Xiaofang Sun, Xiaobo Zhu, Bingtian Ma, Jichun Wang, Jiali Liu, Hai Qing, Li Song, Long Wang, Qingqing Hou, Peng Qin, Yan Li, Jing Fan, Deqiang Li, Yuping Wang, Xiue Wang, Ling Jiang, Guanghou Shui, Yuxian Xia, Guoshu Gong, Fu Huang, Wenming Wang, Xianjun Wu, Ping Li, Lihuang Zhu, Shigui Li, Nicholas J. Talbot, Xuewei Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

44 Citations (Scopus)

Search results