DiTing: A pipeline to infer and compare biogeochemical pathways from metagenomic and metatranscriptomic data

Chun-Xu Xue, Heyu Lin, Xiao-Yu Zhu, Jiwen Liu, Yunhui Zhang, Gary Rowley, Jonathan D. Todd, Meng Li, Xiao-Hua Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)
7 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results