Global patterns of daily CO2 emissions reductions in the first year of COVID-19

Zhu Liu, Zhu Deng, Biqing Zhu, Philippe Ciais, Steven J. Davis, Jianguang Tan, Robbie M. Andrew, Olivier Boucher, Simon Ben Arous, Josep G. Canadell, Xinyu Dou, Pierre Friedlingstein, Pierre Gentine, Rui Guo, Chaopeng Hong, Robert B. Jackson, Daniel M. Kammen, Piyu Ke, Corinne Le Quere, Crippa MonicaGreet Janssens-Maenhout, Glen P. Peters, Katsumasa Tanaka, Yilong Wang, Bo Zheng, Haiwang Zhong, Taochun Sun, Hans Joachim Schellnhuber

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results