Η εισαγωγή της έννοιας του διανύσματος

Translated title of the contribution: Introduction of the notion of vector

Christos Kourouniotis, Evi Papadaki

Research output: Contribution to conferencePosterpeer-review

Abstract

Πολλά διαφορετικά μαθηματικά αντικείμενα μπορούν να θεωρηθούν ως διανύσματα, δηλαδή ως στοιχεία ενός διανυσματικού χώρου. Όμως η εισαγωγή της έννοιας του διανύσματος αποτελεί ένα διδακτικό πρόβλημα, το οποίο έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών, (δες τη βιβλιογραφία στο Dorier, 2000). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσέγγιση της εισαγωγής της έννοιας του διανύσματος σε πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Eισάγονται ταυτόχρονα τα γεωμετρικά διανύσματα (βέλη στο επίπεδο) και τα αριθμητικά διανύσματα (διατεταγμένα ζεύγη στο R 2), και αναδεικνύεται η αντιστοιχία μεταξύ των δύο εννοιών, μέσα από την επιλογή ενός συστήματος αναφοράς στο επίπεδο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποβλέπει στην αξιοποίηση των συμπληρωματικών πλεονεκτημάτων της embodied και της συμβολικής αντίληψης του διανύσματος, (Watson et al., 2003), με στόχο τη δημιουργία εννοιακών εικόνων που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση του δεύτερου μαθήματος (αφηρημένης) Γραμμικής Άλγεβρας και τη μελέτη άλλων περιοχών του προπτυχιακού προγράμματος Μαθηματικών που βασίζονται σε αυτές τις έννοιες. Γίνεται μία πρώτη προσπάθεια αποτίμησης των αποτελεσμάτων αυτής της προσέγγισης μέσα από συνεντεύξεις με επτά φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολούθησαν το εν λόγω μάθημα. Η ανάλυση των συνεντεύξεων δείχνει ότι περίπου 6 μήνες μετά την εισαγωγή του, το γεωμετρικό διάνυσμα καταλαμβάνει κεντρική θέση στην εικόνα της έννοιας του διανύσματος των συμμετεχόντων. Περαιτέρω έρευνα χρειάζεται να εξετάσει το βαθμό στον οποίο επηρεάζεται η κατανόηση των σχετικών εννοιών στο συμβολικό και αφηρημένο επίπεδο.
Translated title of the contributionIntroduction of the notion of vector
Original languageOther
Pages948
Publication statusPublished - 2017
Event7ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών - University of Athens, Athens, Greece
Duration: 1 Dec 20173 Dec 2017
Conference number: 7

Conference

Conference7ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών
Country/TerritoryGreece
CityAthens
Period1/12/173/12/17

Cite this