Involving EAP students in sharing their educational experience and development via arts-enriched methods

Ana Ines Salvi, Cong Wang, Yu Li, Chenhao Lu, Yidan Wu, Shenyu Ye, Yimeng Zhao, Kaizhen Qiu, Wenxin Cui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
JournalEnglish Language Teacher Education and Development
Volume20
Publication statusPublished - 2016

Cite this