Η μαθηματική πρόκληση στη σχολική τάξη και στην εκπαιίδευση εκπαιδευτικών

Translated title of the contribution: Mathematical challenge and prospective teachers at the university and from the university to the class

George Psycharis, Irene Biza, George Papadopoulos, Despina Potari, Charalampos Sakonidis

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

87 Downloads (Pure)

Abstract

Η μαθηματική πρόκληση στη διδασκαλία των μαθηματικώναποτελεί κεντρικό στόχο πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων και Αναλυτικών Προγραμμάτων, ενώ γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν κατάλληλες δραστηριότητες σε σχολικά εγχειρίδια και να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, η έρευνα και η εμπειρία δείχνουν ότι οι παραπάνω συνθήκες δεν αποτελούν εγγύηση για την δημιουργία πλούσιων μαθησιακών περιβαλλόντων που ενεργοποιούν όλους τους μαθητές στη σχολική τάξη. Σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι εστιαζόμαστε στη μαθηματική πρόκλησηως συστατικό στοιχείο της διδασκαλίας των μαθηματικών και της μαθησιακής εμπειρίας των διδασκομένων με στόχο να εξετάσουμε ζητήματα που αναδύονται στο επίπεδο της έρευνας και της πρακτικής στη διεθνή αλλά και στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Translated title of the contributionMathematical challenge and prospective teachers at the university and from the university to the class
Original languageOther
Title of host publication8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.)
EditorsConstas Christou
Pages822-846
Number of pages25
Publication statusPublished - 2019

Cite this