Mechanistic insight into 3-methylmercaptopropionate metabolism and kinetical regulation of demethylation pathway in marine dimethylsulfoniopropionate-catabolizing bacteria

Xuan Shao, Hai-Yan Cao, Fang Zhao, Peng Ming, Peng Wang, Chung-Yang Li, Wei-Ling Shi, Tian-Di Wei, Zenglin Yuan, Xiao-Hua Zhang, Xiu-Lan Chen, Jonathan D. Todd, Yu-Zhong Zhang (Lead Author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)
10 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results