Patterns of CO2 emissions in 18 central Chinese cities from 2000 to 2014

Xinwanghao Xu, Hong Huo, Jingru Liu, Yuli Shan, Yuan Li, Heran Zheng, Dabo Guan, Zhiyun Ouyang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

64 Citations (Scopus)
31 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results