Refining models of archaic admixture in Eurasia with ArchaicSeeker 2.0

Kai Yuan, Xumin Ni, Chang Liu, Yuwen Pan, Lian Deng, Rui Zhang, Yang Gao, Xueling Ge, Jiaojiao Liu, Xixian Ma, Haiyi Lou, Taoyang Wu, Shuhua Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalNature Communications
Publication statusAccepted/In press - 6 Oct 2021

Cite this