Spatiotemporal distribution of bacterial dimethylsulfoniopropionate producing and catabolic genes in the Changjiang Estuary

Hao Sun, Ji Liu, Siyin Tan, Yanfen Zheng, Xiaolei Wang, Jinchang Liang, Jonathan Todd, Xiao-Hua Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results