Structural basis for outer membrane lipopolysaccharide insertion

Haohao Dong, Quanju Xiang, Yinghong Gu, Zhongshan Wang, Neil G Paterson, Phillip J Stansfeld, Chuan He, Yizheng Zhang, Wenjian Wang, Changjiang Dong

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

165 Citations (Scopus)

Search results