Three-Component Pd/Cu-Catalyzed Cascade Reactions of Cyclic Iodoniums, Alkynes, and Boronic Acids: An Approach to Methylidenefluorenes

Daqian Zhu, Yongcheng Wu, Baojian Wu, Bingling Luo, A. Ganesan, Fu-hai Wu, Rongbiao Pi, Peng Huang, Shijun Wen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

59 Citations (Scopus)

Search results